NEW
HONDA NSF250R

Engine Honda
44 hp - 13.200 RPM
4Strokes - 80 KG

2011 - 2017
1435 km
250cc
Race Bike
Used
AMGP586

Engine Honda
44 hp - 13.200 RPM
4Strokes - 80 KG

HONDA NSF250R

Engine Honda
52 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 80 KG

2015
60
250cc
Race Bike
Used
AMGP561

Engine Honda
52 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 80 KG