HONDA NSF250R

Engine Honda
52 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 80 KG

2015
1800
250cc
Race Bike
Used
AMGP561

Engine Honda
52 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 80 KG

HONDA NSF250R

Engine Honda
44 hp - 13.200 RPM
4Strokes - 80 KG

2016
0 km
250cc
Race Bike
New
AMGP565

Engine Honda
44 hp - 13.200 RPM
4Strokes - 80 KG

HONDA NSF250R

Engine Honda
52 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 80 KG

2015
1800
250cc
Race Bike
Used
AMGP562

Engine Honda
52 hp - 13.500 RPM
4Strokes - 80 KG